Thông báo thay đổi sau công bố

Số thông báo của công tyNgày thông báo thay đổiNội dung thông báoTên sản phẩmSố công bố
01-NM007/APIS/202017/10/2020Thông báo v/v xác nhận thành phần định lượng, thay đổi thiết kế nhãnĐậu Đen Xanh LòngNM007/APIS/2020